تماس با ما
  • دانشگاه بیرجند- سازمان مرکزی- طبقه اول- دفتر جذب اعضای هیأت علمی
  • صندوق پستی: 97175/615
  • تلفن: 05632202162-185
  • دورنگار:
  • Jazb[at] birjand.ac.ir
نام (*)
ورودی نامعتبر است
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر است
توضیحات
ورودی نامعتبر است
کد امنیتی (*)کد امنیتی
ورودی نامعتبر است