نماینده وزیر-عضو حقوقی
استاد غلامحسین رونقی
تصویر
http://ronaghi.profcms.um.ac.ir ronaghi (at) um (dot) ac (dot) ir
گروه شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

نماینده وزیر-عضو حقوقی
استاد سیدجواد ازهری
تصویر
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=35.15122.42446.fa azhari (At) iust.ac.ir
گروه برق دانشگاه علم و صنعت ایران

نماینده وزیر-عضو حقوقی
استاد حمید ابریشمی
تصویر
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/abrihami abrishami [at] ut.ac.ir
گروه اقتصاد دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه و رئیس هیات ممیزه-عضو حقوقی
دانشیار احمد خامسان
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/khamesan این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه روانشناسی و مشاوره

معاون آموزشی دانشگاه و دبیر هیات ممیزه-عضو حقوقی
دانشیار محسن آیتی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/neda این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه علوم تربیتی

معاون پژوهشی دانشگاه-عضو حقوقی
دانشیار حمیدرضا نجفی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/neda این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه قدرت
05632202163-541

عضو حقیقی
دانشیار سید مهدی رحیمی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/rahimi smrahimi[at]birjand.ac.ir
گروه زبان وادبیات فارسی
05632202044-529

عضو حقیقی
استاد همایون فرهنگ فر
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/farhangfar این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه علوم دامی

عضو حقیقی
استاد سوسن صادقی بجد
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/sadeghibojd ssadeghi[at]birjand.ac.ir
گروه شیمی

عضو حقیقی
دانشیار مرضیه ثاقب جو
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/saghebjou m_saghebjoo[at]@birjand.ac.ir
گروه تربیت بدنی دانشگاه بیرجند
05632202032

عضو حقیقی
استاد سارا سبحانی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/sobhani ssobhani[at]birjand.ac.ir
گروه شیمی دانشگاه بیرجند

عضو حقیقی
دانشیار سید یوسف احمدی بروغنی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/ahmadi syahmadi[at]birjand.ac.ir
گروه مکانیک دانشگاه بیرجند
05632202133-481

عضو حقیقی
استاد سید حمید ظهیری
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/zahiri hzahiri[at]birjand.ac.ir
گروه الکترونیک دانشگاه بیرجند

عضو حقیقی
استاد محمد رضا آقا ابراهیمی
تصویر
http://ece.birjand.ac.ir/epe/aghaebrahimi/ aghaebrahimi[at]birjand.ac.ir
گروه قدرت دانشگاه بیرجند
05632202163-414

عضو حقیقی
استاد محمد مهدی خطیب
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/khatib mkhatib[at]birjand.ac.ir
گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
05632202301-348

عضو حقیقی
دانشیار غلامرضا زمانی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/zamani gzamani[at]birjand.ac.ir
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند

عضو حقیقی
دانشیار سید ناصر رئیس السادات
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/raeisosadat snraeisosadat[at]birjand.ac.ir
گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
056332202041-344