مسئول واحد رایانه

 • تصویر
  فائزه فرهادی
  مسئول واحد رایانه
   
  05632202149
   

معرفی واحد رایانه

مهم¬ترین فعالیت¬های واحد رایانه مدیریت آموزشی دانشگاه به شرح زیر می¬باشد:
1- تخصیص شماره دانشجویی و ثبت مشخصات دانشجویان مهمان، انتقالی، دو رشته¬ای و استعدادهای درخشان.
2- صدور کارت دانشجویی دانشجویان ورودی ، المثنی و صدور مجدد.
3- صدور کارت پرسنلی کارکنان و اعضای هیأت علمی.
4- صدور گواهی تدریس اساتید.
5- ثبت دروس و نمرات معادلسازی شده دانشجویان انتقالی، مهمان، تغییر رشته و دورشته¬ای براساس آیین¬نامه در سیستم نرم¬افزاری آموزش.
6- ثبت احکام کمیته انضباطی و کمیسیون بررسی موارد خاص در سیستم نرم¬افزاری آموزش.
7- ثبت مرخصی و حذف ترم دانشجویان.
8- ثبت موافقت با مهمان و انتقالی، غیبت در امتحان، حذف اضطراری، حذف پزشکی، مصوبات شورای آموزشی دانشکده¬ها، تغییر گرایش و دورشته¬ای در سیستم نرم-افزاری آموزش.
9- ایجاد و تخصیص کد دروس مطابق سرفصل برای رشته¬های مختلف.
10- تأیید معدل فارغ¬التحصیلان و دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی¬ارشد به منظور شرکت در آزمون سراسری تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری.
11- بررسی و تأیید وضعیت فارغ¬التحصیلی دانش¬آموختگان پیش از صدور گواهی موقت و دانشنامه.
12- صدور گواهی معدل و اشتغال به تحصیل.
13- تعیین دسترسی و تخصیص شناسه کاربری و گذرواژه عبور سیستم نرم¬افزاری آموزش برای دانشجویان.
14- قفل کلیه نمرات در سیستم نرم¬افزاری آموزش پس از پایان هر نیمسال.
15- ثبت اطلاعات و نمرات دانش¬آموختگان سنوات قبل که فاقد اطلاعات در سیستم هستند.
16- رفع مشکلات سخت¬افزاری و نرم¬افزاری همکاران مدیریت آموزشی.
17- رفع مشکلات انتخاب واحد دانشجویان.