قابل توجه دانشجویان نوبت دوم (شبانه)
 به اطلاع آن‌دسته از دانشجویانیکه به هر دلیل قصد انصراف از تحصیل را دارند می‌رساند، بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوبه هیات وزیران :