قابل توجه دانشجویان نوبت دوم (شبانه)
 به اطلاع آن‌دسته از دانشجویانیکه به هر دلیل قصد انصراف از تحصیل را دارند می‌رساند، بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوبه هیات وزیران :
 1-     شهریه ثابت ترم تحت هیچ شرایطی عودت داده نمی‌شود
 2-     در صورتیکه تقاضای انصراف نامبرده قبل از اتمام تاریخ حذف و اضافه ترم به مدیریت آموزش‌های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی ارایه گردد، شهریه متغیر بازگشت داده شده اما چنانچه تقاضای دانشجو بعد از اتمام این تاریخ شود، شهریه متغیر ترم نیز بطور کامل اخذ خواهد شد.
 
  مدیریت آموزش‌های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی دانشگاه